Zaterdag 4 februari 2017: ‘Normaal doen’, waar je goed in bent!

De Nederlandse pers en de journalistiek heeft heel veel aandacht gegeven aan de paginagrote advertentie van de VVD partij / Premier Rutte / Mark Rutte / VVD lijstrekker / VVD Campagne leider.

Als u vindt dat alles al gezegd is over deze affaire en de eerdere uitlatingen van onze premier in kamer en pers dan moet u deze keer mijn blog maar overslaan. Mijn onvrede over deze zaak moet ik mogelijk niet uitspugen in mijn blog maar ik doe het toch. Ik wil bevrijd worden van de steeds maar rondzingende mantra: Mark hoe ziet jouw Nederland er uit?

Mark in zijn advertentie brief:  “U herkent het vast wel. Mensen die zich steeds asocialer lijken te gedragen. In het verkeer, in het openbaar vervoer en op straat. Die van mening zijn dat ze altijd maar voorrang hebben. Die afval op straat dumpen. Die conducteurs bespugen. Of die in groepjes rondhangen en mensen treiteren, bedreigen of zelfs mishandelen. Niet normaal”.

Cock als reactie: “Je herkent ze vast wel mensen die zich keer op keer asociaal gedragen op het gebied van de financiële markten. Door het accepteren van astronomische bonussen, salarissen boven de Balkende norm, een banken-crises veroorzaken over de rug van gewone hardwerkende Nederlanders, de grote buitenlandse industrieën die nagenoeg geen belasting betalen terwijl de Nederlandse industrie het volle pond. Niet normaal!”

Advertentie in de dagbladen. Een halve Rutte keek me aan naast een wat goedkope reclame tekst. Ik hoop maar dat de ander helft meer kwaliteit heeft. Was de advertentieboodschap van de VVD of de champagne leider of toch ook de premier Rutte? Waar het eigenlijk op neer kwam is dat de Nederlandse identiteit boven alle twijfel verheven is. Dus pas je aan of vertrek naar je eigen land. Het is dat Nederland mijn eigenland is dus ik kan niet vetrekken maar een ander land anders was ik allang weg geweest. Hoe kom je bij zo’n idee als Nederlandse identiteit? De Nederlandse identiteit is een fictie, die bestaat niet. Toenmalig Prinses Maxima wist dat al toen ze nog maar een paar jaar in Nederland was en toen ze dat hardop zei kreeg ze via allerlei landgenoten een flink portie subtiele kritiek. Ze is gebleven en ik blijf ook omdat er nog best heel wat is dat ons als Nederland verbindt. We hebben een rechtstaat en een functionerende democratie. In principe is dat goed genoeg om vreedzaam en onder het gezag van het recht samen te leven.

De boodschap van Rutte was gericht aan alle Nederlanders en komt er op neer dat men normaal móet doen. Dat is ook het centrale thema van de verkiezingscampagne maar wel op deze manier geschreven: “ Normaal. Doen”. In wezen gaat de advertentie, als ik e.e.a. geod lees, over een deel van de Nederlandse bevolking. Vooral het hardwerkende deel zijn de mensen die normaal doen. Maar u raad het al en wist het reeds we hebben natuurlijk ook mensen die conducteurs bespugen, afval op straat gooien, geen voorrang in het verkeer geven, homo’s lastigvallen, vrouwen geen hand geven, treitervlogs maken, niet willen werken voor hun geld. Ja zeker die zijn er en die behoren we te wijzen op hun verkeerde gedrag. Hun ouders, de samenleving en alle burgers en de politie en rechters hebben daar een taak te verrichten.

Ongepast taalgebruik. Wat ik ook niet normaal vind is dat in de pers, sociale media, de tweede kamer en door de minister president een arsenaal aan ongepaste termen in de discussie wordt gebruikt. Zonder enige onderbouwing maar wel met een destructieve lading. Vaak bedoeld om zonder een fatsoenlijke discussie de ene groep weg te zetten tegen de ander. Wat ook steeds meer gebeurd, zeker in verkiezingstijd, om een tweedeling in de maatschappij aan te moedigen en op die manier de kiezers in een bepaald kamp te trekken. Laten we hopen dat dit een goedkope interpretatie van mijn kant is. De lijstrekker van de VVD inclusief zijn dubbelfunctie als premier van Nederland doet daar gemotiveerd aan mee. Hiermee onderscheid hij zich niet b.v. van de PVV aanvoerder. Je komt een niet feestelijk boeket tegen met: ‘pleur op’, ‘gedraag je’, ‘tuig van de richel’ en ‘oprotten’. En dan bedoelt men een groep Nederlanders die zich niet altijd volgens de regels gedragen. Dat is waar. Maar parlementariërs, de controleurs van onze regering, moeten niet op deze manier de discussie voeren. Bovendien moeten we dat ook niet doen als kiezer. Ons aller taak is een grondige analyse te maken van de problemen en dan proberen oplossingen te genereren. Ik verwacht ook dat de pers niet alles klakkeloos overneemt en fatsoenlijk analyses maakt van hetgeen er in het parlement en op straat gebeurd. Er lopen te veel roeptoeters rond in Nederland die zonder na te denken maar wat brabbelen. Natuurlijk een valse noot hoort er bij maar die kan altijd met een excuses worden rechtgezet. Dat is normaal doen!.

 Doet de VVD normaal? Misschien kan het je een keer ontglippen nadat brutale schreeuwers voor de NPO TV microfoon en camera de positie van een verslaggever onbeschoft en grof overnamen. Maar zelfs dan mag en móet je dat niet doen. Hetgeen zeker niet betekent dat je dergelijk optreden niet móet veroordelen en via de rechtelijke macht te laten bestraffen.

Zeker een premier voor alle Nederlanders, want daar hebben we het hier ook over, moet eerst zeer goed nadenken voordat hij oordeelt en commentaar levert. Als je ‘voor alle Nederlanders premier bent dan moet je niet verbreken maar verbinden. De recente uitspraken van premier Rutte worden hem door grote groepen Nederlanders zeer kwalijk genomen. Maar het lijkt er op dat zijn partij, de VVD, de ‘doe normaal’ uitspraak over hebben genomen tot een centraal thema voor de huidigen VVD verkiezingscampagne. Het gaat bij deze liberale partij lees ik op hun website, toch om waarden zoals: vrijheid, verantwoordelijkheid, verdraagzaamheid, sociale rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid van mensen. Dat zijn klip en klare uitgangspunten van de liberale partij. Is dit de basis waarop de premier als, voortrekker van deze partij ‘pleur op’ mag/kan zeggen?

In Ruttes verkiezingsspeeches en de recente kranten advetrtentie is de korte VVD slogan: ‘Doe normaal of ga weg’ gepropageerd. Een kreet die over de rug van mensen wordt gebruikt om kiezers weg te halen bij de grootste andere politieke partij de PVV. Ik lees nog even verder op de website van de partij van onze premier waar nog wordt vermeld dat: “Vrijheid onmisbaar is voor ontplooiing van de mens”. En de VVD bedoelt dan “vrijheid op geestelijk, staatkundig en materieel gebied. Deze vrijheid komt ieder mens toe maar dan zonder enige vorm van discriminatie” Vrijheid beleef je alleen wanneer je ook besef hebt van verantwoordelijkheid, vinden liberalen. Daar hebben ze groot gelijk in en ik denk niet dat er een zinnige Nederlander is die dit wil en kan bestrijden. Maar je bent niet verantwoordelijk bezig wanneer je bevolkingsgroepen weg zet en zegt dat ze op moeten pleuren en dan bovendien zeer selectief bent wie allemaal tot die groep behoren. Ik heb hierboven al enkele voorbeelden van ‘vergeten groepen’ toegevoegd. Kwestie van normen en waarden, meneer de president.

Doe normaal! Rutte zet de toon. Veel kamerleden vinden zijn uitspraak ongeloofwaardig.

Nederland moet Nederland blijven. Dat is ook zo’n slogan van de heer Rutte. Nederland moet helemaal niet Nederland blijven. We leven in de 21e eeuw. Het totale landschap is veranderd. Nederland is ook geheel opgenomen in de internationale informatiemaatschappij met alle positieve en negatieve consequenties. Deze tijd (zonder grenzen) vraagt om oplossingen met een ander dimensie dan in de vijftiger jaren. Als dit de serieuze discussie is om in de 21ste eeuw een rol te spelen met Nederland dan is het miserabel gesteld met ons. Maar ja met genoemde advertentie heeft de premier de toon gezet. Een van de oorzaken heeft natuurlijk te maken met de profilering in verkiezingstijd. Het verbale geweld is gerelateerd aan stemmen winnen voor de aankomend tweede kamer verkiezingen. Is daarmee alles veroorloofd? Je mag veel denken maar daarmee is het nog niet gerechtvaardigd en verstandig om een partij, parlementariër of bevolkingsgroep met een scheldwoord weg te zetten. Natuurlijk gaat het om problemen in Nederland die ons steeds meer dreigen te verdelen. Men spreekt in bepaalden commentaren al over een tweedeling in de maatschappij. In de Nederlandse democratie zijn de partijen geformeerd rondom een zekere signatuur en daar horen dus politiek opinies bij die in het ene geval lijnrecht tegenover elkaar staan en in een ander geval samenwerken. Elkaar overtuigen van een gelijk gaat niet via een scheldwoord maar via een fatsoenlijk discussie met argumenten. Met woord en tegenwoord. Meningsverschillen, ook principieel los je niet op door de ander in de hoek te zetten maar na een diepgaand debat met een oplossing te komen. Zo doe je dat in een parlement die na geode onderbouwing het probleem bediscussieerd in de tweede kamer. Er wordt maar weinig gedebatteerd en het ontbreekt de partijen aan onderling vertrouwen. Bovendien is oppervlakkigheid geïllustreerd met goedkope argumenten het wapen in de verkiezingstijd.

Pleur op. Wijsheden van de VVD website versus pleur op. Verdraagzaamheid is onlosmakelijk verbonden met vrijheid. De ware vrije mens laat ook anderen vrij. Worden hierbij de grenzen van het maatschappelijk toelaatbare overschreden, dan moet de overheid ingrijpen. De VVD verwerpt de klassenstrijd en de terreur van minderheden of meerderheden. We moeten in gemeenschapsverband kunnen leven. Dat is allemaal na te lezen op de website van de VVD. Tijdens een debat tussen Diederik Samsom en Mark Rutte (de bruggenbouwers bij de oprichting van het kabinet Rutte II) ging het om de vraag of de premier of de campagne voerder Rutte gezegd heeft dat iemand móet oprotten. Als premier – volgens Samson – moet u verbinden.

Toen: de Bruggenbouwers. Nu ging Rutte voor Samson een brug te ver!

Volgens de heer Rutte zei hij dat als minister-president. Dat vind ik namelijk voegde hij er aan toe. Samson was het daar geheel mee oneens en zei als repliek: “Zijn we nog wel één samenleving of staan we straks met verhitte koppen tegenover elkaar ‘pleur op’ en ‘nee, pleur zelf op’ te roepen? Daar hoort een premier niet aan bij te dragen. Als de campagne voerder dat af en toe doet, maak ik me zorgen. Als de premier het doet, maak ik bezwaar.” Maar Rutte vat zijn premierschap op om te normeren. Zijn stelling is dat je over normen en waarden niet vrijblijvend kan praten. Sybrand Buma stelde nog even dat je niet hetzelfde móet doen als de eerste normverlager want dan stel je niet de norm (zoals Rutte zei) maar dan verlaag je die. Dan komt de grote illusionist Rutte uit de kast en zegt doodleuk “Buma vangt me nu een beetje op woorden in plaats van in te gaan op de kern van de zaak. Door zijn opmerkingen gaat Rutte al helemaal niet in op de kern van de zaak. Een fatsoenlijk goede discussie over het probleem waar het hier omgaat is nog nooit door de Minister President aan geslingerd. Enige zelfkritiek zou je toch mogen verwachten van de vertegenwoordiger van ons land. Kennelijk is dit het niveau waarop gedacht wordt door Rutte en zijn VVD. Pleur op is de norm! Bijna iedereen (oppositie ) was tegen en de enige vriend van Rutte in dit debat met dezelfde opvatting was de heer Wilders.

“Doe normaal of ga weg”. Premier Rutte zegt tegen een categorie Nederlanders ‘Doe normaal of ga weg.’ Bovendien zei hij in september 2016 in het programma Zomergasten: ‘Pleur op’. De formulering in de dagbladen van een week geleden is weliswaar wat softer maar de kern van de boodschap is gelijk. Rutte beweegt zich met dit soort uitspraken in de richting van de PVV. De VVD/Rutte advertentie is dus kennelijk bedoeld dat de PVV/Wilders met die boodschap komt maar dat nu ook de VVD dit claimt. Overigens is de advertentie in de dagbladen eigenlijk een vervolg op de brief die Rutte eerder aan ons gericht heeft en dat was in oktober 2016 bij de lancering van het VVD verkiezingsprogramma. Toen was de slogan: ‘Mijn ambitie, mijn plan’ Met die boodschap was niet zoveel mis. Toen toonde hij zijn gastheerschap met : ‘In Nederland zijn we niet elkaars vijand, maar elkaars bondgenoot en iedereen is hier gelijkwaardig en krijgt gelijke kansen. Als je onze vrijheden omarmt, dan hoor je er bij.’ Dat kan dus in een korte tijd veranderen. Door zijn ‘pleur op’ uitspraak in september 2016 is de kranten advertentie ook besmet. In het land denken velen dat Rutte met zijn uitspraken vooral mensen met een migratie-achtergrond bedoelt. Omdat hij nog altijd zijn reactie van toen verdedigd in de pers en op TV. Of zulke taal ook premier-waardig is? Ik denk het niet en ik hoop dat het zich tegen Rutte en zijn VVD gaat keren. Welke ander partij dan de grootste gaat worden. Ik heb geen idee maar het zou zomaar de PVV kunnen zijn en daarvan verwacht ik zeker niet veel goeds.

Tweedeling. Nederland valt uit elkaar is het dreigende argument. Men ziet een tweedeling tussen autochtonen en Nederlanders van Turkse en Marokkaanse komaf. De scheidslijn tussen laag- en hoog opgeleiden wordt meer zichtbaar. De Nederlanders die in de provincie wonen en de Randstedelingen groeien uit elkaar. Er is een volk en een elite groep in Nederland. Dat heeft niet alleen met inkomen te maken maar ook met de ideeën die er leven en de wijze waarover de provinciaal over de Randstedeling denkt en de Randstedeling over de boertjes in de provincie.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau heeft voorspelt dat er een diepe kloof ontstaat in 2050 tussen de “cans & cannots”. Je leest er veel over in de krant, politici gebruiken het tijdens de verkiezingscampagnes en wetenschappers schrijven er publicaties over. Dit zijn risicovolle waarschuwingen en daar moeten we ons allemaal veel van aantrekken.

Slotopmerking. De vraag is nu welke gevolgen de advertentie van de VVD en het optreden van hun lijsttrekker, de premier van Nederland, heeft op onze parlementaire democratie. Een democratie die gebaseerd is op vertrouwen en tolerantie. Ik hoop dat het een flinke fout is dat ik uiteindelijk toch besloten heb dit stuk als blog te schrijven. Bij voorbaat mijn excuses.bAan de titels van de verschillende verkiezingsprogramma’s zal het niet liggen, lees maar!

Zeker Nederland (VVD); Een verbonden samenleving (PvdA); Nederland weer van ons (PVV); Nu Wij (SP); Keuzes voor een beter Nederland (CDA); Samen sterker- kansen voor iedereen (D66); Hoopvol Realistisch (CU); Tijd voor verandering (Gr. Links); Stem voor het leven (SGP); Plan B – Hou vast aan je idealen (Partij v Dieren); Omdat ouderen het niet meer pikken (50PLUS).

 

 

 

 

 

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *