CV

Overzicht van 1959-heden

1959-1960: Vliegtuigenfabriek Fokker, Amsterdam, Schiphol
1959-1964: Instituut voor Kernfysisch Onderzoek, Oosterringdijk, Amsterdam
1964-2007: Faculteit Elektrotechniek, Informatica en Wiskunde, Universiteit Twente, Enschede, NL.
2006-heden:Emeritus hoogleraar Systemen en Materialen voor Informatieopslag, Universiteit Twente, Enschede, NL
2006-2013: Zakelijk leider van het klassiek kamermuziekgezelschap Valerius Ensemble te Enschede
2012-2015: Bestuursvoorzitter Stichting Valerius Ensemble
2013-heden:Bestuursvoorzitter Stichting Academia Musica (opleiding klassieke muziek voor talenten die (nog) geen beroepsopleiding volgen op een van de conservatoria.

Opleiding en Werkzaamheden

1. 1959-1960 na een studie Vliegtuigbouwkunde (HBO) van 1959-1960 gewerkt bij de Koninklijke Vliegtuigenfabriek Fokker (Amsterdam) in de onderzoeksgroep nieuwe lijmtechnologieën.
2. 1960-1964 onderzoeksassistent Instituut voor Kernfysisch Onderzoek(IKO), Amsterdam. Gewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van een Lineaire Elektronen Versneller.
3. 1964-2007 Universiteit Twente. Werkte op verschillende onderzoeksthema’s op het gebied van (elektrotechnische) materiaalkunde van dunne lagen. Verzorgde onderwijs aan studenten technische Natuurkunde en Elektrotechniek. Promotieonderzoek op het gebied van nieuwe functionele magnetische materialen. Ontwikkeling van nieuwe dunne lagen en multilagen met eigenschappen voor toepassing als nieuwe media voor data-opslag en nieuwe toepassingen van spin-elektronica met nanotechnologie. IN de groep verschenen honderden publicaties en meer dan twintig dissertaties
4. 1985 t/m 2007 veel internationale contacten en buitenlandse bezoeken naar verschillende Universiteiten en Onderzoekslaboratoria m.n. in Japan. In 1987 gasthoogleraar bij het onderzoekslaboratorium NTT voor ene periode van 3 maanden.
5. 1980-1988 verschillende bezoeken in China mede in kader van een KNAW-uitwisselingsprogramma. Binnen de organisatie van Academia Sinica werden onderzoeksprojecten bezocht en series gastcolleges gegeven. Sinds die tijd hebben veel studenten uit China in de leerstoel gestudeerd en onderzoek verrichten gepromoveerd.
6. 1989-1992 was hij coördinator van een groot Europees project op het gebied van Magnetische materialen en magnetische data-opslag genaamd CAMST. Het was een samenwerkingsproject tussen Industriële en Universiteits laboratoria binnen veel Europese landen. READ/WRITE was een periodiek waarvan ik hoofdredacteur was en waarin projectrapportages en wetenschappelijk artikelen verschenen mbt gemeenschappelijk onderzoeksprojecten.
7. Was (Advisory) Editor van verschillende wetenschappelijk tijdschriften en actief als organisator van internationale wetenschappelijke conferenties. Jaren lang lid van belangrijke wetenschappelijke organisaties in de USA en Japan en 8 jaar lid van de onderwijs commissie van IEEE in de US.
8. Publiceerde meer dan 300 artikelen in erkende wetenschappelijke internationale tijdschriften waarvan ruim 50 als eerste auteur.
9. Ontving in 1995 een Internationale onderscheiding voor het onderzoek op het gebied van Magnetic Information Storage (IS Award) in Tokio, Japan.
10. Werd in 2001 benoemd tot Simon Stevin Meester een eretitel die de Technologie-stichting STW verleent aan zeer prominente technisch-wetenschappelijke onderzoekers aan de Nederlandse universiteiten en de para-universitaire instituten. De 500.000 Euro die een laureaat ontving is besteed aan specifiek onderzoeksproject aan specifeke magnetische domein studies in dunne lagen gecombineerd met computersimulaties en nano-afmetingen.
11. Als hoofdredacteur werd in 2013 – ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van het Valerius Ensemble – een jubileumboek uitgegeven met als titel “De toon gezet” inclusief een dvd met daarop een overzicht van concerten en muzikale projecten die sinds 1988 zijn uitgevoerd door het ensemble. In totaal een overzicht van 223 pagina’s en 100 illustraties en foto’s.