Welkom op cocklodderorg.nl

Mijn website geeft informatie over hetgeen ik heb gedaan in mijn professionele verleden maar vraagt ook aandacht voor de activiteiten waarmee ik na mijn  emeritaat (2006) bij betrokken ben geraakt. Overigens mCocklodderorget zeer veel plezier. Zowel in de culturele sector als ook mijn privé interesse in zaken die betrekking hebben op familie geschiedenis, filosofie en de bemoeienis die ik had met het Valerius Ensemble (tot 2015) en mijn nieuwe activiteit binnen  de Academia Musica (sinds 2013). Bovendien zal ik regelmatig op de ‘blog’-pagina bijdragen publi-ceren over onderwerpen die me bezig houden.Uiteraard heeft mijn verleden veel of alles te maken gehad met wetenschappelijk onderwijs en onderzoek. Het werk dat ik met zeer veel plezier, interesse en energie heb uitgevoerd, uiteraard samen met anderen.

2016-07-16 09.39.00

Informatie daarover is te vinden bij de verschillende thema’s aan de linkerkant van deze pagina. Ik hoop dat mijn website site anderen – collega’s, oud studenten, familieleden en noem maar op – zal stimuleren om via de ‘blog-pagina’ te schrijven of te reageren. Ik ben zeer nieuwsgierig en hoop dat het een bewegelijke site wordt.

Ik ben er klaar voor en kijk er naar uit.